ПОСТАМЕНТ + САКСИЯ


Цена: 144 лв.

Каталожен № 1295


Тегло Височина Дължина Ширина
84 кг 92 см 36 см 36 см
Данните и цената са за малкия постамент. Голям постамент: тегло – 111 кг, височина – 103 см, основа – 36 х 36 см

Галерия