Фонтани

Едва ли има човек, който да не знае какво е фонтан и да не е виждал на живо това наистина впечатляващо съоръжение. Малцина обаче имат представа, че да се монтира фонтан и след това да се поддържа, изисква труд и време, които обаче си струват, предвид красотата и насладата, които той създава.

Фирма „Декор гарден” още от възникването си преди 25 години започва производството на фонтани и във времето са разработени много и разнообразни видове. Основно те могат да бъдат отнесени към три групи – големи, средни и малки.

Към големите се числят тези с водно огледало, чийто външен диаметър може да бъде 420 см или 228 см. Обикновено в средата му е разположена централна фигура, от която излиза вода и пада във водното огледало. Циркулацията на водата се осигурява от помпа, която може да бъде позиционирана или вътре в огледалото, или извън него. Това предопределя как ще бъде монтиран фонтанът, защото при избор на външна помпа е необходимо да бъде изградена шахта, където помпата да бъде поставена. Друго изискване при този тип фонтани е предварително да бъде отлята основа, на която градивните елементи на съоръжението се монтират. Фонтаните с водно огледало предлагат и допълнителни възможности – монтирането на дюзи или пък водно осветление, които по свой начин внасят красота и атрактивност на фонтана. Тези модели са подходящи за големи пространства – площади, паркове, кръгови кръстовища, големи градини, зелени площи. Със свежестта, която пръскат през топлите месеци и несравнимия с нищо ромон на водата, те създават атмосфера и настроение, което кара много градски управи да закупят и монтират тези съоръжения в населените си места.

Към средните по големина фонтани се числят тези, които са на собствена основа и са на три нива. Обичайно най-долното е с най-голям диаметър – от 120 до 150 см, а във височина всяко следващо е по-малко. На върха е разположен завършващ елемент, от който пада водата и красиво се спуска надолу, пълнейки долните три елемента. Този вид не е труден за монтаж, изисква се отливането на основа, която да бъде идеално нивелирана. Необходимо е и да се осигури елзахранване, което е нужно за помпата. Тя се поставя в един от свързващите елементи между нивата и не се вижда, като по този начин не нарушава цялостния вид на фонтана. Такива фонтани са подходящи за по-малки пространства или като акцент в градски градини и паркове или малки площади, знакови места в населено място. Предпочитани са и от собственици на големи имоти, които имат достатъчно обширни дворове, за да си позволят този лукс.

Малките фонтани, които фирма „Декор гарден” предлага, са на едно или две нива и диаметърът на най-ниското е 90-100 см. Самото им определяне като малки говори, че те са предназначени за малки дворове. Независимо че са скромни като вид, те все пак са фонтани и предлагат абсолютно същото, както и по-големите видове – и в тях водата пада неспирно и издава същия ромон, макар и по-тихо. Свежестта, която пръскат, също е налице. Красота има и в малките форми, убедени са хората, които вече си имат малки фонтани.

 
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

във ФЕЙСБУК